Poradnik - Jak postępować po powodzi


Ogromnych rozmiarów fale powodziowe, które nawiedziały Polskę w latach 1997 i 2010r dały asump do wydania poradnika dla powodzian, który w prosty i zwięzły sposób udziela niezbędnych informacji dotycz±cych postępowania w sytuacji zalania budynku celem zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników jaki i zabezpieczenia samego obiektu.


Z punktu widzenia mykologii budowlanej omówiono w nim szereg zagadnień, które będ± pomocne wszystkim, którzy zmagaj± się z zawilgoconymi czy zagrzybionymi obiektami. W publikacji omówiono między innymi:

  • postępowanie z elementami budynku i jego wyposażenia po ich zalaniu
  • sprawy odkażania obiektu
  • kwestie wła¶ciwego osuszania
  • metody zapobiegania zagrzybienia pomieszczeń i elementów konstrukcji
  • sposoby usuwania ple¶ni i grzybów domowych


Ponadto poradnik zawiera uproszczone tabele kosztów jednostkowych zwi±zanych z remontami zniszczonych mieszkań i piwnic, co pozwala szybko zorientować się w niezbędnych nakładach finansowych na ich przywrócenie do stanu technicznej używalno¶ci. Podany poziom cen odzwierciedla stan na 2010r, niemniej można go przybliżyć do dzisiejszych realiów na podstawie wskaĽników wzrostu cen towarów i usług publikowane przez Główny Urz±d Statystyczny.


Broszura została przygotowana przez redakcję miesięcznika "Murator" we współpracy z Polsk± Izb± Inżynierów Budownictwa. Wykorzystano w niej również materiały opracowane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Z poradnikiem można się zapoznać na stronach Rz±dowego Centrum Bezpieczeństwa.


  


Powrót do strony głównej Powrót do strony Pomoc

 

Copyright (c) KWA¦NIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana