Kilka słów o mykologii budowlanej.


Mianem "mykologii budowlanej" przyjęto uważać obszar działalności inżynierskiej zajmującej się zdefiniowaniem przyczyn i oszacowaniem skutków korozji obiektów budowlanych pod wpływem czynników biologicznych. Obejmuje on również zagadnienia zabezpieczeń przed występowaniem porażeń biologicznych, sposoby ich zwalczania oraz metody przywrócenia obiektu do właściwego stanu użytkowego.


Nierozerwalnie z problemami mykologicznymi w budownictwie są zawiązane zagadnienia izolacyjne, cieplno-wilgotnościowe, wentylacyjne jak również materiałowe, których wzajemna i niekorzystna korelacja prowadzi do powstawania ognisk korozji biologicznej.

 

Warto pamiętać, że podjęcie skutecznych działań mających na celu eliminację przyczyn  powstawania i rozwoju skażeń biologicznych w obiekcie wymaga doświadczenia i szerokiej wiedzy budowlanej osób zajmujących się tą problematyką.


Przeprowadzona przez mykologa budowlanego analiza wszystkich istotnych czynników mających wpływ na zawilgocenie, zagrzybienie czy porażenie obiektu przez techniczne szkodniki drewna prowadzi do sporządzenia stosownej ekspertyzy mykologicznej, która stanowi prawną podstawę do przeprowadzenia prac remontowych.

 

Zagrzybienia i zawilgocenia w budynkach


Wpływ zagrzybienia na zdrowie człowieka.


Korozja mikrobiologiczna w budynkach to jedna z podstawowych przyczyn złego samopoczucia ludzi, pojawiających się bólów głowy a w przypadku długotrwałej ekspozycji lub podatności również objawów alergicznych takich jak katar sienny, astma oskrzelowa czy atopowe zapalenie skóry.


Należy mieć na względzie, że szczególnie narażone na występowanie schorzeń powodowanych licznymi zarodnikami grzybów pleśniowych są dzieci, u których obserwuje się je z większą częstotliwością.


Niezbędne jest uświadomienie sobie, że porażenia mikrobiologiczne w budynkach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, a tym samym powinny być one poddawane ocenie przez biegłych mykologów i możliwie szybko usuwane z wykorzystaniem właściwych środków biochronnych.


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała grzyby, mimo iż są one nieodłącznym elementem biosfery, jako jeden z czynników współtworzących tzw. „Zespół Chorego Budynku”, co podkreśla wagę tego problemu we współczesnym świecie.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kwalifikacjami i zakresem świadczonych usług mykologicznych i budowlanych.


 

Copyright (c) KWAŚNIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana