Mieszkam w zagrzybionym mieszkaniu - Co robi?


KRAKW


Jeszcze do niedawna mieszkacy Krakowa, ktrzy osigali niskie dochody i borykali si ze zym stanem technicznym swoich lokali mogli zwrci si do Urzdu Miasta Krakowa z prob o pomoc. 


Informacje na temat pomocy w tym zakresie opisane byy procedur ML-12 zatytuowan: "Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytuu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, ktry nie spenia warunkw technicznych wymaganych dla pomieszcze przeznaczonych na stay pobyt ludzi) i osigania niskich dochodw"

 

We wniosku o pomoc wedug niniejszej procedury przewidziane byo midzy innymi sporzdzenie jako jednego z dokumentw dowodowych ekspertyzy mykologicznej w zakresie zagrzybionego lokalu mieszkalnego.

Mimo, i sama procedura nadal widnieje i jest dostpna dla mieszkacw, to niestety ulega ograniczeniu i nie obejmuje ju  pomocy, do ktrej przesank jest zamieszkiwanie w zakrzybionym lokalu. Trzeba radzi sobie samodzielnie, co w wielu przypadkach jest trudne lub wrcz niemoliwe, gdy problemy mykologiczne niejednokrotnie wykraczaj poza samo mieszkanie i dotycz caego budynku lub jego czci.


Obecnie procedura ML-12 zatytuowana jest: "Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytuu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytuu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomoci) oraz osigania niskich dochodw"

Szczegy dostpne s na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


KADY

Skontaktuj si z nami. Opisz swoje problemy. Przeanalizujemy sytuacj i przedstawimy moliwe dlasze kroki. Bdziesz mg podj waciw dla siebie decyzj.

  


Powrt do strony gwnej Powrt do strony Pomoc

 

Copyright (c) KWANIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana