Badania

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy szereg niezbędnych badań makroskopowych, pomiarów in situ i pobrań do dalszych badań i analiz laboratoryjnych.
Badanie stanu wilgotnościowego murów, ścian, posadzek, drewna i innych elementów i materiałów budowlanych

 

 • Pomiary wilgotności metodą opartą o zjawisko dielektryczne, w tym:
  - pomiary sondą wgłębną do 300 mm
  - pomiary sondą przypowierzchniową do 40 mm
  - pomiary matrycowe

  Badania dielektryczne
 • Oznaczenie wilgotności materiałów metodą termograwimetryczną z wykorzystaniem wagosuszarki
 • Badanie wilgotności drewna metodą elektrooporową
 • Pomiary wilgotności metodą CM karbidową
 • Pomiary wilgotności metodami zespolonymi z wykorzystaniem termo higrometru i metody CM

  Badania wilgotnościowe
Badania laboratoryjne na obecność grzybów pleśniowych
 • Oznaczenie ilości zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu pomieszczeń
 • Wymazy z powierzchni z identyfikacją grzybów do rodzaju i gatunku

  Laboratoryjne oznaczenia grzybów pleśniowych
Oznaczenie jakościowe i ilościowe zawartości soli w murach  i odczynu PH

 • określenia stężenia chlorków
 • określenia stężenia azotanów
 • określenia stężenia siarczanów
 • badanie odczynu PH


  Badania kolorymetryczne
i innePowrót do strony głównej

 

Copyright (c) KWAŚNIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana