Oferta

W ramach prowadzonej działalności mykologicznej wykonujemy:

 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane obiektów i wydzielonych pomieszczeń
 • badania termowizyjne budynków i przegród
 • kosztorysy i przedmiary robót
 • nadzory autorskie nad prowadzonymi pracami naprawczymi
 • analizy cieplno-wilgotnościowe budynków i przegród budowlanych
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • badania stopnia korozji biologicznej
 • ocenę porażenia elewacji przez glony, porosty i grzyby wraz z metodami ich likwidacji
 • pomiary zawilgocenia przegród i wilgotności powietrza
 • pomiary zanieczyszczenia powietrza przez zarodniki grzybów
 • analizę jakościową grzybów pleśniowych
 • badania laboratoryjne pobranych próbek


W ramach sporządzanych opinii, oprócz analizy zagrożeń, przedstawiamy również sposób likwidacji zarówno przyczyny jak i samego zawilgocenia czy zagrzybienia. Proponujemy dobór odpowiednich środków technicznych. Dodatkowo opinie mogą być poszerzone o kosztorysy.Ponadto w ramach prac projektowych realizujemy:

 • projekty architektoniczno-konstrukcyjne budowlane i wykonawcze
 • ekspertyzy, oceny i okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 • projektowanie wzmocnień i przebudowy konstrukcji budowlanych
 • weryfikację dokumentacji projektowych w zakresie konstrukcji
 • nadzory inwestorskie


Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Copyright (c) KWAŚNIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana