Ekspertyzy mykologiczne wykonywane są na podstawie wizji lokalnej na obiekcie wraz z niezbędnymi pomiarami cieplno-wilgotnościowymi i sporządzeniem stosownej dokumentacji zdjęciowej. W uzasadnionych przypadkach i o ile jest to możliwe dla potrzeb dokładnej analizy obiektu wykonywane są odkrywki. Wszystkie zebrane informacje opracowywane są na dokumenatacji rysunkowej obiektu a w przypadku jej braku na zlecenie zamawiajacego wykonujemy szkicową lub pełną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną.


Ekspertyza mykologiczna obejmuje zarówno określenie bieżącego stanu technicznego budynku, ocenę występujących korozji (fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej lub powodowanej przez techniczne szkodniki drewna)  jak również zalecenia naprawcze majace na celu doprowadzenie obiektu do dobrego stanu technicznego i wymaganych cech użytkowych.


Dodatkowo opracowanie można poszerzyć o:

  • laboratoryjne oznaczenie jakościowe i ilościowe grzybów pleśniowych
  • ocenę czystości powietrza metodą sedymentacyjną Kocha
  • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze

 

Powrót do strony głównej

 

Copyright (c) KWAŚNIEWSKI Budownictwo - Mykologia Budowlana